• No products in the cart.
Back to Top

FCT Club

Tôi học được gì từ trại hè FCT Club 2022?

Tác giả: Nguyễn Phú Minh – Học viên Khóa 2020-2023

Trong trại hè FCT Club 2022, tôi đã học được rất nhiều điều, từ các kỹ năng xã hội đến các thói quen mới. Tôi tiếp thu những nét văn hóa mới mà tôi chưa từng có trước đây.

Tôi đã học được những cách học mới – thay vì chạy siêu nhanh như một con thỏ trong quãng đường ngắn và bỏ cuộc chỉ sau vài km, tôi lại đi chậm và xa như một con rùa. Tôi nhớ các khái niệm lâu hơn nhiều nếu tôi lặp lại các bài học ít nhất một lần.

Trong nhiều lần thất bại khi học một ngoại ngữ mới, tôi đã học quá nhanh, kiệt sức và bỏ cuộc chỉ sau vài ngày. Bây giờ, tôi đã học cách học từ từ – một bài học Duolingo mỗi ngày. Điều này đã giúp tôi đạt được kỷ lục 27 ngày học liên tiếp tại thời điểm viết bài. Tôi hiểu được rằng học bù, làm bù, nước đến chân mới nhảy là một ý tưởng tồi, thay vào đó, tôi phải thiết lập những thói quen làm việc tốt.

Thời gian tham gia trại hè FCT cũng đã dạy cho tôi những kỹ năng quản lý căng thẳng mới. Trước đây, khi quá căng thẳng, tôi sẽ đóng băng và không làm gì cả. Bây giờ tôi đã học cách vượt qua giới hạn tâm lý bằng cách tin rằng mình có thể làm được những nhiệm vụ khó khăn nhất. Ngày trước, tôi sẽ chơi Minecraft bất cứ khi nào tôi có cảm giác tiêu cực. Bây giờ, tôi tập cho mình cách tập trung vào những phần tích cực và vui vẻ chấp nhận những phần tiêu cực.

Tôi đã tiếp thu văn hóa nghe nhạc anime với giai điệu lạc quan ở mức âm lượng lớn mỗi khi làm việc căng thẳng từ những người bạn cùng phòng của mình. Điều này thực sự đã giúp tôi vượt qua giới hạn tâm lý của mình để có thể tiếp tục làm việc với các dự án khó hơn, giải các phương trình khó hơn và học các môn khó hơn.

Thời gian ở trại hè FCT đã dạy cho tôi nhiều điều, đồng thời đang và sẽ giúp tôi cải thiện rõ rệt từ kỹ năng quản lý căng thẳng đến thói quen học tập và làm việc. Sau trại hè FCT, tôi cảm thấy vô cùng lạc quan nhờ những kỹ năng quản lý căng thẳng mới của mình. Tôi có thể làm việc và học tập hiệu quả hơn nhiều. Tôi thực sự trân trọng thời gian tham gia trại hè FCT 2022 và tôi muốn được tiếp tục tham gia trại hè năm sau của CLB.

Những hình ảnh đáng nhớ của Phú Minh tại Trại hè FCT Club 2022

ENGLISH VERSION

What I learned at FCT summer camp?

During the FCT summer camp, I learned a lot of things ranging from social skills to new habits. I picked up new cultures I never had before.

I learned new ways to learn – instead of going super fast like a rabbit for short distances and giving up after just a few kilometers, I go slowly and far like a turtle. I remember concepts much longer if I repeat lessons at least once.

During my multiple failed attempts to learn foreign languages, I would learn too fast, get burned out, and then quit after just a few days. Now I have learned to learn slowly – one Duolingo lesson per day. This helped me achieve a streak of 27 days in a row at the time of writing. I learned that catching up on missed work is a bad idea, and instead, I must establish good working habits.

My time at the FCT summer camp also taught me new stress management skills. Back then, when I was very stressed, I would freeze and do nothing. Now I learned how to overcome psychological limits by believing that I can do the hardest tasks. Back then, I would play too much Minecraft whenever I had negative feelings. Now I trained myself to focus on the positive parts and happily accept the negative parts.

I picked up the culture of listening to highly optimistic anime music at full volume when working under stress from my fellow roommates. This really helped me overcome my psychological limits and work on harder and harder projects, solve harder and harder equations, and study harder and harder subjects.

My time at FCT summer camp taught me many things that will help me become a much better person. From stress management skills to learning and working habits. After the FCT summer camp, I felt extremely optimistic all the time thanks to my new stress management skills. I am able to work and learn much more efficiently. I really appreciated my time at the FCT summer camp, and I’m looking forward to coming back next year.

 1,908 total views,  1 views today

Post a Comment