• No products in the cart.
Back to Top

Đăng ký dự tuyển 2023

  THÔNG TIN ỨNG VIÊN

   

  THÔNG TIN PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ

   

  HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  Chú ý: hồ sơ dự tuyển bao gồm những thứ sau:

  1. Ứng viên upload clip tự giới thiệu lên drive hoặc youtube hoặc một nơi khác, đặt chế độ share phù hợp và gửi đường link trong form ở dưới. Chú ý đặt chế độ share để CLB có thể truy cập (ví dụ nếu đưa lên Youtube thì để Public hoặc Unlisted, không để Private)

  2. Bài luận, bao gồm các ảnh minh họa nếu có. Chú ý để định dạng pdf và không đặt mật khẩu. Tên file là học tên ứng viên.

  3. Ảnh chân dung cá nhân. Tên file là họ tên ứng viên.

  4. Ảnh chụp Thư đồng ý của bố mẹ, có chữ ký của bố mẹ.

  Nếu có thắc mắc, xin email về FCTclub@fpt.com hoặc liên hệ theo đầu mối ở trang About trên website này.   

  Chú ý: hãy kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi nhấn nút Submit (nộp hồ sơ) dưới đây.

   

   1,241 total views,  29 views today